Cha Nico Perez, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Cebu, Philippines qua đời vì Covid

Cha Nico Perez CSsR là Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Cebu và đã đươc điều trị ở khoa cấp cứu vài ngày qua để chống chọi với virut CoVid19 cùng với một số các cha các thầy khác trong cộng đoàn của mình. Tuy nhiên, ngài đã không qua khỏi và đã về nhà Cha vào hồi 6h 48, phút, chiều ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Cha Nico năm nay 46 tuổi – Tuyên khấn lần đầu năm 1999 và được thụ phong linh mục năm 2005 và là Giám tỉnh từ năm 2015 đến nay. Đây là một cú sốc lớn đối với toàn thể anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, các riêng đối với Liên hiệp Vùng Á-Úc và các tu sĩ trong Tỉnh Dòng Cebu.

Xin anh chị em hãy tưởng nhớ đến cha Nico trong lời cầu nguyện. Ngài là một người hiền lành, khiêm tốn và luôn quan tâm chu đáo, luôn lo cho người khác trước bản thân mình.

Hiện tại, có những anh em tu sĩ khác vẫn đang chống chọi với vi rút CoVid19 ở Philippines, và xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho sự phục hồi của họ và sự phục hồi của toàn thế giới.

Nhớ đến cha Nico, chúng ta cũng cầu nguyện cho gia quyến của ngài.

Duc Trung Vu, CSsR