Cha Patton: Thoả thuận ngừng bắn cho thấy đàm phán là có thể

Cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa khẳng định rằng thoả thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel cho thấy đàm phán là có thể, đồng thời mời gọi các Kitô hữu tiếp tục hy vọng cho dù hoàn cảnh sống không được thuận tiện.

Thoả thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel ở Gaza đã kết thúc. Mặc dù cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau đã có những vi phạm, nhưng thực tế thoả thuận đã đem lại những kết quả tốt với việc thả con tin và tù nhân.

Về điều này, trong một cuộc phỏng vấn cha Patton nói: “Tất cả chúng tôi đều lo ngại rằng một khi thoả thuận ngừng bắn kết thúc, hành động quân sự sẽ tiếp tục. Nhưng thoả thuận cho thấy rằng khi những người đứng sau cuộc đàm phán làm việc tốt thì có thể đạt được hiệu quả. Tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được thực hiện để giải phóng tất cả các con tin. Và hai bên cũng đạt được những kết quả có tầm nhìn xa và ý nghĩa hơn cho một thoả thuận ngừng bắn ổn định”.

Về đời sống của các Kitô hữu, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa cho biết, đây là một thời điểm rất khó khăn đặc biệt ở Bêlem và Bờ Tây. Mọi người không thể làm việc bình thường, và có những ngờ vực trong xã hội. Theo cha Patton, trước hoàn cảnh này, cộng đoàn Công giáo cần phải cố gắng đi theo đường lối của Đức Thánh Cha: tìm cách cảm nhận nỗi đau và phẩm giá của cả hai bên.

Hướng đến Mùa Vọng cha mời gọi các Kitô hữu tiếp tục hy vọng cho dù hoàn cảnh không thuận tiện. Bởi vì niềm hy vọng không xảy ra trong một đêm hoặc một cách hời hợt, hay theo một giải pháp thần diệu, nhưng niềm hy vọng cần có những người thiện chí cùng làm việc theo một hướng nhất định. Cha nhấn mạnh: “Là Kitô hữu nếu chúng ta không hy vọng, điều đó có nghĩa là chúng ta không còn tin vào sức mạnh biến đổi của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu”.

Vatican News