Cha Phêrô Phan Phát Huồn, Dòng Chúa Cứu Thế, qua đời tại Hoa Kỳ

Thái Hà (18.10.2015) – GNsP – Theo tin từ Dòng Chúa Cứu Thế Hải ngoại (Hoa Kỳ), cha Phêrô Phan Phát Huồn vừa được Chúa gọi về trưa thứ sáu, lúc 11 giờ, ngày 16/10/2015 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi.

Cha Phêrô Phan Phát Huồn sinh năm 1926, tại Huế. Ngài gia nhập Đệ tử viện Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) năm 1936.

Cha Phero Phan Phát Huồn DCCT sáng lập giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới , Gò Vấp, Sài Gòn
Cha Phero Phan Phát Huồn DCCT sáng lập giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới , Gò Vấp, Sài Gòn


Năm 1947 vào Tập viện DCCT Thái Hà Ấp. Ngài được thụ phong linh mục tại Học Viện DCCT Đà Lạt năm 1953.
Từ năm 1957 đến 1975 ngài làm Tuyên úy Công giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30/4/1975 ngài bị cộng sản bỏ tù ở nhiều trại từ Nam chí Bắc từ năm 1975 đến năm 1988.
Qua Hoa Kỳ năm 1992 ngài ở tại Nhà DCCT Long Beach, California. Đặc Trách Nhà DCCT Long Beach, Linh Hướng chương trình Truyền Hình Ánh Sáng Niềm Tin, chương trình Phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chủ bút Nguyệt San Mẹ Hằng Cứu Giúp, giám đốc các nhà sách Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Long Beach và Santa Ana cho đến cuối năm 1996.
Khi còn ở Việt Nam, ngài viết cuốn Việt-Nam Giáo Sử, tập I (1958) và Tập II (1962). Trong thời gian định cư tại Hoa Kỳ, ngài tái bản cuốn Việt-Nam Giáo Sử, và ra bản dịch History of the Catholic Church in Viet Nam năm 2002.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.