Cha xứ kêu gọi “Tuần lễ ăn thịt heo”

Screen Shot 2017-05-01 at 5.42.51 PM

Thái Hà (01.05.2017) – Trước việc thịt heo bị ép giá, cha Giuse Tạ Duy Tuyền, trong tư cách là một vị mục tử ngài đã dùng facebook cá nhân của mình để kêu gọi “Tuần Lễ ăn thịt heo” của Giáo xứ để trợ giúp các hộ đang nuôi heo bớt phần nào nỗi khó khăn.

Lời kêu gọi “Tuần Lễ ăn thịt heo” bắt đầu vào ngày sinh nhật của vị mục tử tốt lành này, ngày 04/05/2017.

Được biết, cha Giuse Tạ Duy Tuyền đang làm chánh xứ Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc (19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai). Giáo xứ Hà Nội có trên 15.000 giáo dân.

Dưới đây là lời kêu gọi trên facebook cá nhân của ngài.

……………….

CHƯƠNG TRÌNH ĂN THỊT HEO CỨU NGƯỜI CHĂN NUÔI.

Kính thưa cộng đoàn, hiện nay heo thịt của người nuôi đang bị ép giá trầm trọng chỉ còn 18.000đ – 19.000đ/1kg. Người nuôi lỗ vốn mỗi con trên dưới 2 triệu mà cũng không ai thèm mua. Nhằm giúp cho những hộ nghèo chăn nuôi, xin mọi người cùng hưởng ứng “Tuần Lễ ăn thịt heo” của giáo xứ hà nội. Bắt đầu từ sáng 04/05/2017 nhằm ngày sinh nhật của tôi. Giáo xứ sẽ bán mội ngày 5 con với giá 100.000đ / 3 kg. Quý vị có thể chung nhau vài hộ mua một đùi để giải tỏa số lượng heo đem về.

Xin các mạnh thường quân giúp vốn để bù lỗ và mọi người mua thịt heo để giúp người nuôi. Chúng tôi sẽ mua heo với giá 26.000.đ/1 kg nếu ai biết hộ nghèo nào đang khó khăn xin giới thiệt để giáo xứ mua. Sẽ mua mỗi trại 5 con. Xin gom đủ 4 hộ để đủ 20 con cho mội lần đi. Xin cám ơn.

Tổng hợp: Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.