Chăm sóc mẹ cha tuần đại phúc tại Tụy Hiền (Kẻ Sải) TGP Hà Nội

Cụ Maria Trần Thị Năm tại Giáo xứ Tuỵ Hiền năm nay 102 tuổi. Cụ được người con trai Giuse Hoàng Văn Ngọc, 65 tuổi đưa đến nhà thờ lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân trong tuần Đại Phúc của Giáo xứ.
Tuần Đại Phúc do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tại Giáo xứ Tuỵ Hiền và Vạn Thắng ( An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội), diễn ra từ ngày 13/12/2020 đến ngày 19/12/2020.

Tuần Đại Phúc với nhiều cử hành mục vụ trong đó có ngày cầu nguyện và Xức Dầu Bệnh Nhân có các cụ lớn tuổi và những người đang mang nơi mình bệnh tật.

Truyền Thông Thái Hà