Chân phúc Gaspa Sanggassinger, Tu sĩ DCCT

Thái Hà (25.9.2015) – Chân Phúc Gaspa Sanggassinger, Tu sĩ DCCT. Lễ kính ngài vào ngày 26.9 hà1_stangng năm. Ngày 26.9 năm nay trùng vào thứ Bảy nên Tu viện DCCT Hà Nội mừng kính ngài vào ngày hôm nay. Lúc 18 giờ 30 hôm nay, 25.9 sẽ có thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà. Kính mời anh chị em tới tham dự

Vài dòng tiểu sử về Chân phúc Gaspa Sanggassinger

Chân phúc Gaspa Sanggassinger sinh ở Berchtesgaden, nước Đức ngày 12 tháng 1 năm 1871. Năm 1890, ngài vào chủng viện của Giáo phận. Ở đó ngài nhận ra rằng, Thiên Chúa gọi ngài sống đời tu sĩ. Sau khi một số tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến thăm viếng, ngài đã được thúc đẩy đi theo ơn gọi thừa sai.

Ngài thụ phong linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế năm 1895 và được chỉ định làm công việc đào tạo các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tương lai. Ngài tập hợp những anh em trẻ chung quang mình và thúc đẩy họ thực hiện sứ vụ tông đồ. Có lòng sùng kính sâu xa đối với Bí tích Thánh Thể. Gaspa Sanggassinger mời gọi mọi người chạy đến với Bí Tích Rất Thánh những lúc gặp khó khăn hay phải lo lắng. Một thời gian ngắn sau khi được chỉ định làm Giám đốc Học viện mới của Dòng Chúa Cứu Thế ở Gars, Bavaria.

Cha Gaspa Sanggassinger qua đời đột ngột vì bệnh viêm màng bụng vào ngày 26 tháng 9 năm 1899, ở tuổi 28. Cha Gaspa Sanggassinger được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phúc ngày 24 tháng 4 năm 1988.

Truyền thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.