Chân phúc Sarnelli – Vị tông đồ của các cô gái điếm

Thái Hà (30.06.2016) – Chân phước Maria Sarnelli được mừng kính vào ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Ngài là con trai của Nam tước Ciorani, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1702 tại Naples.

Năm 14 tuổi, theo gương Chân Phước Francis Regis, ngài quyết định trở nên một tu sĩ Dòng Tên. Cha ngài can ngăn vì ngài còn nhỏ. Ngài bắt đầu học luật và đạt học vị tiến sĩ cả đạo lẫn đời năm 20 tuổi. Ngài biểu lộ những tư chất đặc biệt nơi pháp đình, được gia nhập vào Hội các hiệp sĩ bảo vệ luật pháp và Hội y khoa nhà nghề do nhóm Những người thợ đạo đức thánh đường Ni-cô-la thành Toledo hướng dẫn. Theo tập quán của hiệp hội này, hội viên có bổn phận phải đi thăm Bệnh viện dành cho những bệnh nhân vô phương chữa trị. Tại đây, Sarnelli nghe tiếng Chúa gọi trở thành linh mục.

Chân phước Gennaro Maria Sarnelli. 1702 - 1744
Chân phước Gennaro Maria Sarnelli. 1702 – 1744

Tháng 9 năm 1728, ngài trở thành một chủng sinh và được Đức Hồng y Pignatelli kết nạp vào hàng giáo sĩ giáo xứ Thánh Anne di Palazzo. Ngày 4 tháng 6 năm 1729 để việc học tập được an định hơn, ngài vào ở nội trú tại Trường Thánh Gia hay còn gọi là Trường của người Hoa, do Cha Matthew Ripa sáng lập. Ngày 8 tháng 4 năm sau, ngài rời trường và ngày 5 tháng 6 bắt đầu vào nhà tập Hội Thừa Sai Tông Đồ.

Ngày 28 tháng 5 năm 1731, ngài kết thúc nhà tập, rồi ngày 8 tháng 7 năm sau, ngài được gia nhập hàng ngũ linh mục. Trong những năm này, thêm vào những cuộc thăm viếng bệnh viện, ngài dấn thân giúp các trẻ em phải lao động vất vả và dạy giáo lý cho chúng. Ngài cũng thăm viếng người già tại Nhà dưỡng lão Thánh Gennaro và những người lao động cực nhọc bệnh tật nằm tại bệnh viện ở bến cảng. Đây cũng là những năm Sarnelli làm bạn với thánh An-phong và những hoạt động tông đồ của ngài. Họ cùng nhau tận tụy lo việc dạy giáo lý cho đám dân hèn mọn được tổ chức trong các Nhà Nguyện Ban Đêm.

Sau khi nhận sứ vụ linh mục, ngài được Đức Hồng Y Pignatelli phân công đặc trách các tu sĩ giáo xứ Thánh Phan-xi-cô và Mát-thêu ở khu vực nói tiếng Tây Ban Nha. Nhận thấy sự đồi trụy lan tràn nơi những cô gái trẻ, ngài quyết định dồn hết năng lực chống lại tệ nạn mại dâm. Cũng trong giai đoạn này (1733), ngài kiên trì bênh vực thánh An-phong chống lại những phê phán bất công sau khi ngài thành lập Dòng Chúa Cứu Thế tại Scala ngày 9 tháng 11 năm 1732. Vào tháng 6 năm 1733, Sarnelli đến Scala giúp bạn trong sứ vụ tại Ravello, ngài quyết định trở thành tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang khi vẫn là thành viên của Hội Thừa sai Tông Đồ. Từ khi vào Dòng cho đến tháng 4 năm 1736, ngài hết lòng phục vụ công việc đại phúc, viết lách bảo vệ “các cô gái trẻ lâm vòng nguy hiểm”. Ngài cũng viết về đời sống thiêng liêng và làm việc cật lực đến độ tưởng đã đến cửa tử thần. Với sự chấp thuận của thánh An-phong, ngài trở về Naples điều trị và canh tân công việc tông đồ cho các cô gái buôn hương bán phấn.

Dù hoạt động tông đồ với tư cách Dòng Chúa Cứu Thế hay Hội Thừa Sai Tông Đồ, ngài đều cổ vũ việc suy gẫm bình thường nơi các tín hữu, được ghi lại trong tác phẩm “Thế giới được thánh hóa”. Trong một tác phẩm khác, ngài vận động chống lại những lời nhạo báng công cuộc của thánh An-phong. Năm 1741, ngài lên kế hoạch, và cùng với thánh An-phong, thực hiện một cuộc đại phúc lớn ở các làng mạc ngoại thành Naples chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Spinelli. Dù tình trạng sức khỏe bấp bênh, ngài vẫn tiếp tục dạy dỗ cho đến cuối tháng 4 năm 1744, bệnh tình trầm trọng khiến ngài phải trở về Naples và qua đời ngày 30 tháng 6 ở tuổi 42. Ngài yên nghỉ tại Ciorani, nhà thờ đầu tiên của Dòng Chúa Cứu Thế.

Gennaro Maria Sarnelli để lại cho chúng ta 30 tác phẩm về các đề tài suy niệm, thần học thần bí, linh hướng, luật pháp, sư phạm, luân lý và mục vụ. Với công tác xã hội hướng về các phụ nữ, ngài được xem như là người đi tiên phong hăng hái nhất theo hướng này tại châu Âu vào tiền bán thế kỷ 18.
Ngày 12 tháng 5 năm 1996, Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II phong Chân Phước cho ngài tại quảng trường thánh Phê-rô.

Dòng Chúa Cứu Thế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.