Chầu Lượt tại Giáo xứ Thái Hà

Thái Hà (05.02.2017) – Chúa nhật V thường niên ngày 05/02/2017 Giáo xứ Thái Hà thay mặt Cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội Chầu Mình Thánh Chúa.

Sau những giờ Chầu Thánh Thể buổi sáng, lúc 10 g 00 có Thánh lễ đồng tế do Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kiêm Chánh xứ Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự, Cha Phó Bề trên DCCT Giuse Ngô Văn Kha.

Hiệp thông cùng bà con Giáo xứ Thái Hà có các Giáo xứ Giáo hạt Chính tòa Hà Nội và con cái Chúa ở các Giáo phận làm việc, học tập ở Hà Nội.

16508945_427166954286258_2182920118587975839_n

16387989_427166994286254_715096214479784370_n

16426277_427166960952924_8280159570820215878_n 16508162_427166987619588_4670980584614645634_n

Fb Mãn Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.