Chầu Thánh Thể

Giáo hội không phân biệt sự khác biệt cơ bản giữa việc cầu nguyện trước Nhà Tạm và cầu nguyện trước Chúa khi trưng bày mặt nhật có Mình Thánh khi Chầu Thánh Thể. Một tài liệu của Vatican về Bí tích Thánh Thể nói: “Việc chầu Mình Thánh Chúa, hoặc trong bình thánh hoặc mặt nhật, thu hút các tín hữu ý thức về sự hiện diện cao cả của Chúa Kitô và mời gọi họ hiệp thông nội tâm với Ngài. Vì vậy, đó là sự khích lệ mạnh mẽ đối với việc thờ phượng Chúa Kitô trong tinh thần và sự thật.” (Huấn thị Eucharisticum Mysterium – Mầu Nhiệm Thánh Thể, số 60)

Vì vậy, cả hai hình thức tôn thờ đều được khích lệ. Mặc dù không có sự khác biệt cơ bản, nhưng có thể có trải nghiệm khác về chủ quan. Trong việc tôn thờ trước Mình Thánh Chúa được trưng bày trong mặt nhật, có một khía cạnh trực quan giúp nhiều người tập trung hơn. Theo nghĩa này, người ta có thể lập luận rằng Chầu Thánh Thể trước mặt nhật là điều “tốt hơn.” Nhưng các yếu tố cá nhân như lịch trình hoặc sở thích về những chuyến thăm yên tĩnh hơn, ngắn ngày hơn hoặc đơn độc hơn, cũng có thể ảnh hưởng đến điều gì là tốt hơn.

Điểm mấu chốt là Giáo hội khuyến khích việc tôn sùng Bí tích Thánh Thể. Lòng sùng kính như vậy, qua việc kính viếng, chầu, tỏ dấu tôn kính như quỳ gối, bái gối và làm Dấu Thánh Giá khi đi ngang qua Nhà thờ Công giáo, tất cả đều là công nhận sự hiện diện cao cả của Chúa trong Bí Tích Cực Thánh.

Đức Ông CHARLES E. POPE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ SimplyCatholic.com)