Chủ tịch Hàn lâm viện về Sự sống viếng thăm Chile và Argentina

Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia

Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện về Sự sống viếng thăm Chile và Argentina, từ ngày 23 đến 31/8, để mang niềm an ủi của Giáo hội đến với những người lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Vào chiều 24/8, tại trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dành cho châu Mỹ Latinh, ở Santiago của Chile, Đức Tổng Giám Mục Paglia sẽ có buổi gặp gỡ với sự hiện diện của Bộ trưởng Kinh tế Chile, Esteban Valenzuela, và vị đặc trách về kinh tế của FAO, Máximo Torero. Trong buổi gặp gỡ này, Chủ tịch Hàn lâm viện Sự sống của Toà Thánh sẽ có bài tham luận với chủ đề “Ngăn chặn, giảm thất thoát và lãng phí lương thực trong bối cảnh an ninh lương thực và dinh dưỡng”.

Chiều thứ Sáu ngày 25, tại Đại học Conception, Đức Tổng Giám Mục Paglia sẽ đề cập đến chủ đề chăm sóc giảm nhẹ, một trong những lĩnh vực cam kết của Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống. Nhân dịp này, bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Sách Trắng về việc thúc đẩy chăm sóc giảm nhẹ trên thế giới sẽ được trình bày. Tài liệu này do Hàn lâm viện cùng với một nhóm làm việc gồm các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực này chuẩn bị và xuất bản vào năm 2019. Ngày hôm sau, Đức Tổng Giám Mục sẽ gặp các nhân viên y tế của Tổng Giáo Phận, và nói về chủ đề cuối đời và tính dễ bị tổn thương.

Đức Tổng Giám Mục Paglia sẽ đến Buenos Aires từ chiều thứ Bảy ngày 26 đến ngày 30/8. Đặc biệt, vào thứ Hai ngày 28, ngài sẽ đến thăm Cơ quan Lập pháp Portena để nói về các vấn đề bảo vệ người già và tầm quan trọng của việc chăm sóc giảm nhẹ. Ngài sẽ gặp các nhà thần học luân lý tại trụ sở của Caritas quốc gia. Và một lần nữa sẽ nói về các vấn đề chăm sóc người già và chăm sóc giảm nhẹ, tại trụ sở của Đại học Công giáo.

Vào thứ Ba ngày 29, ngài sẽ đến thăm “Familia Grande del Hogar de Cristo”, một tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương. Sau đó, ngài sẽ gặp một nhóm thượng nghị sĩ để bàn về các vấn đề liên quan đến nhu cầu của người lớn tuổi. Và ngày viếng thăm của ngài sẽ kết thúc tại Đại học Salvador.

Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống giải thích rằng cuộc viếng thăm này tập trung vào các chủ đề dễ bị tổn thương trong xã hội: dấn thân chống lại nạn đói trên thế giới ở Santiago de Chile nhằm mục đích nhấn mạnh sự hợp tác giữa Hàn lâm viện và FAO; và tiếp đến là vấn đề hòa bình, bởi vì cuộc chiến ở Ucraina và buôn bán ngũ cốc có liên quan đến việc phân phối lương thực một cách công bằng và cuộc chiến chống lãng phí lương thực.

Theo ngài, một trong những bất công lớn nhất là việc sống trên một hành tinh có đủ nguồn tài nguyên để nuôi sống tất cả, nhưng người ta tiếp tục chứng kiến hàng triệu người chết đói. Trong cam kết của Hàn lâm viện, ngày càng có nhiều không gian hơn cho việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương: một mặt là người già và mặt khác là cam kết chống lại não trạng “lãng phí” muốn biến cái chết êm dịu thành một hình thức thương hại đối với người bệnh. Với việc chăm sóc giảm nhẹ, y học – và Giáo hội – muốn đưa ra sự đáp ứng nhân bản trước nhu cầu của người bệnh. Sự dấn thân này cũng là một phần của Tin Mừng sự sống.