Chúa Giêsu hiện ra sau khi Phục Sinh

Thánh Gioan Kim Ngôn nói: Cây Thánh Giá là hy vọng của Kitô hữu, là sự sống lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho người mù, là cây gậy cho người què, là sự an ủi cho người nghèo khổ, là sự kềm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu xa, là sự chiến thắng vượt trên ma quỷ, là người chỉ đạo cho thanh niên, là bánh lái cho người vượt sóng, là cửa biển cho người đi xa, là thành lũy cho người bị vây hãm.”

Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu là Đấng Vô Tội nhưng đã bị vu cáo, là Đấng Công Chính nhưng đã bị kết án, là Đấng Chí Thánh nhưng đã bị đày ải, là Vua Trời Đất nhưng đã bị hành hạ nhục nhã và bị đóng đinh chết tất tưởi, là Con Thiên Chúa toàn năng nhưng đã bị thóa mạ, bị giày đạp và bị từ chối, là Ánh Sáng nhưng đã bị tối tăm vây phủ, là Đấng vô cùng cao sang nhưng đã bị chết treo trần truồng tủi hổ trên hai thanh gỗ, là Sự Sống nhưng đã phải trút hơi thở cuối cùng, là Sự Chết nhưng cũng chính là Sự Sống Lại.

Chúa Giêsu xác định: “Chính tôi là CON ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua tôi.” (Ga 14:6) Ông Muhammad nói: “Tôi không biết mục đích của cuộc đời.” Ông Phật nói: “Hãy đi tìm sự thật, chân lý.” Ông Khổng Tử nói: “Tôi không phải là đường.” Nói chung, dù là ai thì cũng chỉ là thụ tạo, còn Tạo Hóa (Tạo Vật, Thượng Đế) là Thiên Chúa – Đấng Tam Vị Nhất Thể.

Và rồi chỉ có Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, đã sống lại vinh hiển, mặc dù cả thế giới biết rằng Ngài đã bị người ta giết chết thê thảm trên Thập Giá. Còn những người khác? Họ không thể nhúc nhích, vẫn nằm im trong mộ phần, dù cho họ tìm mọi cách để trường sinh bất tử và tuyên bố đủ thứ. Vô ích! Vậy mà vẫn chưa chịu tin vào Chúa Giêsu sao? Chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng!

“Ngôi mộ trống” là chứng cớ minh nhiên và hùng hồn nhất dù người ta cố ý phao tin tào lao. Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài nhiều lần hiện ra với nhiều người ở nhiều nơi. Đây là sự thật về những lần Ngài hiện ra và được Kinh Thánh ghi lại:

1. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà:“Này bà, sao bà khóc?”Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni! – Lạy Thầy!” Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” (Ga 20:11-17)

2. Đức Giêsu đón gặp các bà và nói:“Chào chị em!”Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28:9-10)

3. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ:“Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”(Lc 24:13-17; Mc 16:12-13)

4. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói:“Bình an cho anh em!”Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (Ga 20:19-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-39)

5. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói:“Bình an cho anh em.”Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20:26-29)

6. Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simôn Phêrô nói với các ông:“Tôi đi đánh cá đây.”Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. (Ga 21:1-8)

7. Và đây là bốn lần Chúa Giêsu hiện ra với những người khác: Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi (Phaolô), là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. (1 Cr 15:6-7)

TRẦM THIÊN THU

Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 2023