Chúa Nhật 6 (B) Phục Sinh: Giêsu tình yêu

Lòng mến của Đức Giêsu đối với các môn đệ chính là lòng mến của Chúa Cha đối với Người. Lòng mến đó không bắt nguồn từ cảm tính hoặc cảm xúc, mà là một huyền nhiệm: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.”

“Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” và “vì Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,7.), Đức Giêsu bảo đảm được tính duy nhất, nguyên tuyền và trọn vẹn của Tình Yêu Thiên Chúa, khi nối kết tình yêu Chúa Cha với Người và tình yêu của Người với các môn đệ. Trong vị trí độc đáo và cần thiết, như chiếc cầu nối chuyển tải, để vừa trao ban, lại vừa đón nhận tình thương đáp trả của các môn đệ, Đức Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng, như Người hằng ở lại trong tình thương của Chúa Cha thế nào, họ cũng được ở lại trong tình thương ấy như vậy.

Lời mời gọi các môn đệ “Ở lại trong tình thương của Thầy”, Đức Giêsu muốn họ mở toang con người ra, để tiếp nhận nguồn sống tình yêu thần linh của Người, để kết hợp họ nên một trong tình thương của Chúa Cha, nguồn mạch của sự sống, nguyên ủy của tình yêu, như dòng nhựa đồng nhất bên trong cây nho luôn luân chuyển đến tận những cành lá xa nhất của cây nho. Dù mắt thường không thể thấy dòng nhựa ấy, nhưng chính sự sống của những cành lá, chính những hoa trái được sinh ra từ cây nho minh chứng rằng, chúng được nuôi dưỡng bởi dòng nhựa của cây nho, vì chúng luôn gắn bó với thân nho.

Nếu các môn đệ hiểu và giữ lời Đức Giêsu, họ sẽ trở nên niềm vui của Người. Hoa trái tình yêu giữa người cho và kẻ nhận là niềm vui. Hoa trái của Cây Nho Thật chính là đức tin và sự kết hợp của họ trong tình thương của Người, là điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh. Như thế, các môn đệ sẽ biết vì sao niềm vui của Đức Giêsu là trao ban tình yêu Người đã nhận từ Chúa Cha cho họ. Và Người muốn các môn đệ được hưởng, không những tình yêu mà cả niềm vui của Người khi họ chia sẻ tình yêu ấy cho nhau và cho mọi người, để niềm vui của họ được nên trọn vẹn.

Tiêu chuẩn của tình yêu Đức Giêsu đưa ra là tình yêu của Người, một tình yêu dấn thân, đặt mình và sự sống mình cho anh em, hy sinh mạng sống mình vì anh em. Đó là điều răn mới, là tình yêu cao cả, không ở trên cùng một bình diện với tình yêu của con người, bởi vì không ai có thể so sánh được với căn tính, địa vị thần linh của Đức Giêsu.

Yêu thương nhau “Như Thầy”, chứ không chỉ là yêu thương người lân cận như chính mình (x.Lv 19,18b) Tình yêu Đức Giêsu dành cho các môn đệ phải là nguồn gốc, là nền tảng của tình yêu các môn đệ dành cho nhau. Đó là cái Mới của điều răn yêu thương.

Nhờ ở trong tình yêu Đức Giêsu, các môn đệ từ nay trở thành những người được Chúa Cha yêu mến. Đó là tình yêu luân chuyển dòng nhựa sự sống thần linh vĩnh cửu cho con người trong hiện tại, và làm người ta lớn lên trong tương quan tình yêu với Đức Giêsu, với Thiên Chúa và với anh chị em mình.

Đức Giêsu chỉ bày tỏ huyền nhiệm Tình yêu cao cả cho các môn đệ, là những bạn hữu của Người. Là bạn không chỉ theo nghĩa thủy chung, yêu thương và chia sẻ trọn vẹn, mà vì: “tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”

Đức Giêsu chỉ bày tỏ huyền nhiệm Tình yêu cao cả cho những kẻ được Người yêu thương, tuyển chọn và cắt cử ra đi, để sinh nhiều hoa trái có giá trị vững bền. Như các môn đệ là Hoa trái vững bền của Đức Giêsu, Người cũng muốn họ sinh ra những hoa trái, là “kết bạn” với những ai, qua lời rao giảng của họ mà tin vào Đức Giêsu, tuân giữ lời Người và sống điều răn mới của Người trong niềm vui.

Biết điều ấy quá sức đối với các môn đệ, Đức Giêsu còn bảo đảm: “hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì chính Người ban cho anh em.” Xin trong đức tin là xin cho biết thuận theo ý Chúa, không vị kỷ, và nhân danh Đức Giêsu, nghĩa là trong sự liên kết mật thiết gắn bó với Người, thì chính Người sẽ ban cho họ.

Lặp lại điều đã nói như muốn cho các môn đệ, Đức Giêsu như muốn họ phải khắc ghi vào tâm trí và tâm hồn sự phong phú của mầu nhiệm Tình yêu: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.