Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Được làm con Chúa.

Thái Hà (10.01.2021) – Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người  sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. 

Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sống Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. (Mc 1,7-11)

Chúa Giêsu chịu phép Rửa (ảnh internet)

Ngày 28.09.2019, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle – Tổng Giám mục Giáo phận Manila, Philippines – đã cử hành Thánh lễ Rửa Tội cho 450 trẻ em đường phố, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng, ngài đã nhấn mạnh: “Bí tích Thánh Thẩy là một “ân sủng” vô giá từ Thiên Cháu. Và vì đây là một ân sủng, cho nên điều này phải được ban phát đến cho tất cả mọi người”.

Khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai, Đức Giêsu đã khiêm hạ đến xin ông Gioan làm phép rửa trên dòng sông Giođan. Biến cố này gợi lên cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc về mầu nhiệm Nhập Thể. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người và trọn vẹn bước vào trong dòng lịch sử nhân loại. Người lặng lẽ hòa vào đoàn người tội lỗi, chấp nhận đồng hóa mình với thân phận nghèo hèn, yếu đuối của con người. Người hoàn toàn vô tội đã tự nguyện mang lấy tội lỗi của chúng ta để thánh hiến và ban sự sống mới cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta cũng được phúc làm con và đồng thừa tự với Người. Trên dòng sông Giođan, Thiên Chúa Ba Ngôi vén bức màn tỏ mình cho nhân loại. Đức Giêsu đã được Chúa Cha chứng thực là “Người Con Yêu Dấu” và được Chúa Thánh Thần tấn phong để thực thi sứ mạng cứu độ nhân loại.

Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về hồng ân đức tin đã được lãnh nhận và mời gọi mỗi người kiểm điểm lại đời sống đạo của mình. Bí tích Thánh Thẩy  đánh dấu sự khởi đầu  mới của đời sống Kitô hữu. Khởi đầu trong ân sủng tái sinh làm con cái Chúa, khởi đầu trong hành trình đức tin và sứ vụ. Liệu chúng ta đã quyết tâm để xứng đáng là “những người con yêu dấu” của Chúa? Được rửa tội để được sai đi, chúng ta có luôn ý thức trách nhiệm của mình là tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, loan báo Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống khiêm hạ và luôn tìm cách làm đẹp lòng Chúa để cũng được gọi là những người con yêu dấu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…