Chuá Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

Thái Hà (19.05.2024) – Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ Người Do Thái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho an em!”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,19-23)

Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Một dân mới của Thiên Chúa là Hội Thánh được khai sinh.

Từ khi đón nhận Thánh Thần, các môn đệ đã được biến đổi. Chúa Thánh Thần chính là ngọn lửa thanh luyện con người. Trước đây, các ông là người nhút nhát, chưa am hiểu lời Chúa, và chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng giờ các ông là người mạnh dạn, nhiệt huyết, hiểu biết và dũng cảm cất tiếng rao giảng Lời Chúa, không còn nghĩ cho bản thân, nhưng chỉ nghĩ đến Thiên Chúa, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng về Đức Giêsu đã chết nhưng nay đã Phục Sinh. Nhờ ơn Thánh Thần, các ông được đổi mới tâm hồn một cách hoàn toàn, đón nhận sự sống mới để sống vì Chúa và cho Chúa.

Thêm nữa, nhờ Thánh Thần, con người được bình an vì được giao hòa với Thiên Chúa và với tha nhân. Điều ngày được tỏ hiện từ việc Đức Giêsu trao quyền năng tha tội cho Giáo Hội qua quyền bính của các vị đại diện Người. Nhờ đó, con người được bước vào ân sủng của người cách trọn vẹn nơi các Bí tích.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về Thần Khí mà chúng ta đã lãnh nhận qua Bí tích Thêm Sức. Nếu để Thần Khí hoạt động trong tâm hồn, chúng ta sẽ giống các môn đệ xưa: không còn nhát đảm, sợ hãi, nhưng mạnh mẽ và bình an. Chính Thần Khí giúp chúng ta can đảm khước từ tất cả những gì đi ngược với Tin Mừng của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới trong lòng chúng con, xin soi sáng và dẫn lối để chúng con luôn xứng đáng là con cái Chúa và làm chứng tá cho Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…