Chúa Nhật I Mùa Chay: Sám hối và tin

Thái Hà (21.02.2021) – Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thúm và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1,12-15)

Với những người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn rộng mở (Thánh Cyprianô).

Khởi đầu cuộc sống công khai, Đức Giêsu đã dành 40 ngày ăn chay, cầu nguyện trong sa mạc, và đã chịu ma quỷ cám dỗ. Người đã chiến đấu và thắng Satan, Đức Giêsu ra đi rao giảng Tin Mừng và kêu gọi con người: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Sa mạc không hẳn là nơi ghê gớm, đáng sợ; nhưng đúng hơn, theo truyền thống tiên khởi của Kinh Thánh, sa mạc là nơi tách biệt để con người được gặp và sống thân tình với Thiên Chúa, Đức Giêsu vào sa mạc đê sống tình con thảo với Thiên Chúa Cha.

Cũng nơi sa mạc, Đức Giêsu sống chan hòa với muông thú và được thiên sứ hầu cận. Hình ảnh này cho thấy Đức Giêsu chính là Ađam mới. Người đến trần gian để xây dựng lại vườn địa đàng xưa, nơi mà con người và muông thú sống hài hòa. Người mang Nước Trời đến và hoàn tất giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết. Nay chugns ta đang sống 40 ngày mùa Chay, mùa hoán cải trở về, chúng ta cần có thái độ như Người.

Mùa Chay là thời gian ân sủng, và là cơ hội mời gọi chúng ta trở về với Người. Đó là thời gian nhìn lại chúng ta đã và sẽ “sám hối và tin vào Tin Mừng” thế nào.

“Tin vào Tin Mừng” là đón nhận Giao ước; là tin vào Thiên Chúa, Đấng hằng yêu chúng ta; là đón nhận lời Thiên Chúa dạy. “Tin vào Tin Mừng” đi kèm với lời gọi thay đổi con người thế gian vị kỷ. Chúng ta không thể theo Chúa khi vẫn còn chiều theo sở thích riêng của mình.

Sự chiến thắng cám dỗ của Đức Giêsu cho thấy con người sẽ thắng được cạm bẫy Satan nếu đứng về Thiên Chúa và cậy nhờ sức mạnh của Người.

Hướng về Chúa, chọn Lời Chúa làm lẽ sống và cậy dựa vào ơn Chúa giúp, chúng ta có thể sống tình con thảo và thắng vượt cám dỗ đến từ Satan.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những cám dỗ lôi kéo con xa Chúa, xin thổi vào hồn con lửa yêu mến Ngài khôn nguôi, ngõ hầu, con được hướng về Ngài luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…