Chúa Nhật II Mùa Chay: Biến đổi tâm hồn

Thái Hà (28.02.2021) – Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a một cái.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. (Mc 9,2-10)

Trong diễn từ ngày 17 tháng 6 năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Nếu tất cả chúng ta đón nhận ân sủng của Đức Giêsu Kitô, thì Người sẽ biến đổi tâm hồn chúng ta, từ tội nhân trở nên những vị thánh. Để nên thánh, chúng ta không cần tìm một nơi nào khác, hay đại loại là có được gương mặt giống như vị thánh trong một tấm hình. Không! Không cần phải như vậy, Để nên thánh, điều duy nhất cần thiết là: đón nhận ân sủng Chúa Cha ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô”.

Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu biết rằng, các môn đệ của Người sẽ đau buồn và sợ hãi, Người đưa ba môn đệ lên núi và biến đổi hình dạng để an ủi và củng cố lòng tin cho các ông. Dù lúc ấy các ông chưa hiểu được ý nghĩa việc Người làm, nhưng vẫn để tâm suy gẫm xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì, vì lời Chúa chưa được mặc khải cho các ông. Thật vậy, Các ông mới chỉ được thấy Chúa biến đổi hình dạng, chứ chưa được Người biến đổi tâm hồn. Y phục Người rực rỡ, trắng tinh àm các ông chứng kiến trên núi là hình ảnh tiên trưng cho sự phục sinh vinh hiển của Người sau cuộc khổ nạn. Trí năng con người không thể hiểu được điều ấy mà phải nhờ Thiên Chúa mặc khải cho, chính nhờ ân sủng này mà các ông đã được biến đổi, từ những người tội lỗi, sợ sệt thành những người thánh thiện và can đảm làm chứng cho sự thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi  tâm hồn chúng con, để chúng con ngày càng thêm vững tin vào quyền năng của Chúa và sống thánh thiện trước nhan Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…