Chúa Nhật II Mùa Chay: Lắng nghe tiếng Chúa

Thái Hà (05.03.2023) – Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! ” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! ” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.” (Mt 17,1-9)

Trong những ngày đại hội giới trẻ thế giới tại Panama 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô dành nhiều thời gian giúp người trẻ lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng. Ngài cho rằng việc lắng nghe Lời Chúa giúp cho các bạn trẻ biết chọn lựa và định hướng cuộc đời mình theo ánh sáng của Tin Mừng.

Các môn đệ là những người được Đức Giêsu chọn, được đi theo Người, sống với Người và nghe Người giảng dạy. Nhưng dường như các ông vẫn không hiểu và không nhận ra Đức Giếu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng được sai đến thế gian; và không nhận ra kế hoạch của cứu độ của Người. Vì vậy khi biết mình sắp phải lên Giêrusalem để chịu khổ hình, Người đã đưa các ông lên núi, cho các ống được chiêm ngắm vinh quang của Người.

“Hãy vâng nghe lời Người”, đây không chỉ là lệnh truyền của Chúa Cha dành cho các môn đệ mà còn cho mỗi người chúng ta. Vì lời của Đức Giêsu chính là chuẩn mực, là lề luật tuyệt đối mang lại ơn cứu độ, là Giao ước vĩnh cửu cho con người được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Vâng nghe lời Đức Giêsu, chúng ta sẽ được biến hình với Người và được cùng chung hưởng vinh quan phục sinh với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin lấy lời hằng sống của Ngài mà nuôi dưỡng đức tin của chúng con, để chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…