Chúa Nhật II Mùa Chay: Lắng nghe

Thái Hà (25.02.2018) – Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. (Mc 9,2-10)

Chúa biến hình (Ảnh từ Google)

“Cái đáng sợ nhất là căn bệnh không chịu lắng nghe, đó là một tệ nạn hết sức phổ biến” (W. Shakespeare).

Một trong những nỗi bất ổn lớn nhất của thế giới hiện nay là thiếu sự lắng nghe. Lắng nghe là một trong số những cách điều trị tốt nhất đối với nhiều người. Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi lắng nghe: “Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Theo Thánh Kinh, lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai mà còn là để cho mình được uốn nắn, giáo dục và hoán cải.

Đức Giêsu đã được trao ban cho chúng ta, chính Chúa Cha đã xác nhận như thế: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Đức Giêsu là Lời duy nhất của Chúa Cha. Nghe lời Người chính là Nghe lời Chúa Cha. Vâng nghe Lời Đức Giêsu không đơn thuần là nghe giáo huấn của Người qua đôi tai, nhưng là đón nhận chính bản thân Người, noi gương Người trong hành trình sống đức tin. Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống; ai tin và nghe lời Người, thì sẽ được sống. Như những môn đệ chứng kiến cuộc thần hiện, chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe, được mời gọi đi vào cuộc biến hình của Đức Kitô. Chính nhờ việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, chúng ta được biến đổi để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn thì hành Lời Chúa truyền dạy trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.