Chúa Nhật II Mùa Chay_ Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa: Ra đi và phúc lành

Thái Hà (08.03.2020) – “Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao”. (Mt 17,1-9)

Phúc lành làm một ơn ban của Thiên Chúa. Để nhận được phúc lành này, con người được mời gọi ra đi, làm chứng cho Chúa. Đây là một điều cần thiết.

Thiên Chúa mời gọi Apram ra đi, rời khỏi quê cha đất tỏ với tất cả sự an toàn, để đi tới miền đất Chúa hứa. Ông đã ra đi và được Thiên Chúa chúc phúc: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn… cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và người sẽ là một mối phúc lành” (St 12,2).

Biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor cũng là một mối phúc lành cho các môn đệ. Các ông được hưởng kiến vinh quang chói lọi của Đức Giêsu trong giây lát. Phúc lành ngắn ngủi này tiên báo vinh quang bất diệt của Người. Nhưng để đạt tới vinh quang bất diệt ấy, chính Người phải đi qua con đường thập giá. Các môn đẹ cũng được mời “xuống núi”, cùng đi với Chúa trên hành trình vác thập giá, qua việc “vâng nghe Lời Người” (Mt 17,5).

Ra đi luôn là một thách đố, vì điều này đòi hỏi người môn đệ rời bỏ nơi mình đang ở. Nơi này có thể là một nơi chốn cụ thể, như nhà cửa, tiện nghi, sự an toàn; nơi này cũng có thể là một thói quen suy nghĩ hành động. Ra khỏi an toàn của đời sống vật chất, ra khỏi thói quen của những tính toán và suy nghĩ theo kiểu thế gian, để đến một “nơi khác”, nơi chúng ta xây dựng một lối sống mới, lối sống theo tinh thần Lời của Chúa, tìm nương tựa nơi Chúa. Ra đi thư thế, chúng ta phải chiến đấu quyết liệt với chính mình. Đây cũng chính là việc tham dự vào hành trình thương khó của Đức Giêsu.

Như “Đất Hứa” là một phúc lành đối với Apram, cũng như “vinh quang hiển dung” của Đức Giêsu là một phúc lành với các môn đệ, thì “trở nên dân thánh” (1Tm 1,9) là phúc lành cho tất cả chúng ta. Để được hưởng phúc lành ấy, Thánh Phaolô cũng khuyến cáo chúng ta “đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa” (1Tm 1,8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững giúp chúng con sống Lời Chúa dạy mỗi ngày để nhờ đó đời sống của chúng con được biến đổi theo thánh ý Chúa. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.