Chúa Nhật II Mùa Vọng: Sửa đường

 

Thái Hà (09.12.2018) – Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. (Lc 3,1-6)

Ảnh minh họa (Google)

Hiện nay, nhiều con đường, dù mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đường đã bị lún sụt và ngập nước gây kẹt xe kéo dài, có đoạn lún sâu khoảng 1,2 mét. Những con đường đó cần tu sửa để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Trình thuật Tin Mừng cho thấy những lời ông Gioan loan báo Đấng Cứu Thế sắp đến và cần phải dọn đường cho Người. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay…

Nghe đến chuyện sửa đường, rất nhiều người ngán ngẩm, nhưng khi đường sá xuống cấp, nếu không được sửa chữa sẽ gây nhiều khó khăn khi đi lại. Cũng vậy, việc sửa chữa con đường trong tâm hồn đỏi hỏi nhiều sự hy sinh, chúng ta phải dám từ bỏ nếp sống cũ để mặc lấy con người mới. Việc sửa chữa con đường trong tâm hồn đỏi hỏi nhiều sự hy sinh, chúng ta phải phải dám từ bỏ nếp sống cũ để mặc lấy con người mới. Việc sửa chữa con đường trong tâm hồn không gì khác là loại trừ những oán hận, tính toán nhỏ nhen, những dự định bất chính… để thay vào đó bằng tình yêu thương, một tâm hồn cởi mở, rộng lượng, hiền hòa.

Khó khăn là thế, nhưng không thể không sửa chữa. Đây là thời gian thuận tiện để mỗi người nhìn lại chính con người mình. Một khi con đường đã sửa xong thì việc di chuyển sẽ mang lại an toàn cho mọi người tham gia giao thông. Cũng vậy, khi tâm hồn đã được “sửa chữa”, thì lòng chúng ta tràn ngập niềm vui, bình an, bởi vì nơi đó Chúa đã đến và hiện diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, việc “dọn đường” làm chúng con nặng nề, mệt mỏi, xin Chúa cũng chúng con dọn dẹp, sửa chữa, để tâm hồn chúng con ngày ngày đổi mới, xứng đáng là nơi Chúa ngự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.