Chúa Nhật II Mùa Vọng: Tính cá nhân

Thái Hà (07.12.2019) – Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham”. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”. (Mt 3,1-12)

(Ảnh internet)

Eleanor Roosevelt có nói: “Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình bản thân con người và cuộc sống của chúng ta. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho tới khi ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính sự lựa chọn của mình”.

Hôm nay, Thiên Chúa, qua lời ông Gioan Tẩy Giả loan báo Tin Mừng Nước Trời, đã mời gọi đám đông dân chúng mau mắn lên đường trở về với đường lối yêu thương và thành tín của Thiên Chúa chứ không chỉ giữ nghiêm ngặt luật Môsê và nại đến thế giá của tổ phụ Abraham. Họ phải từ mình đứng lên đối diện với Lời, với Đức Giêsu Kitô, và với Thiên Chúa mà họ tôn thờ.

Lời kêi gọi sám hối của ông Gioan là lời thức tỉnh lương tâm mỗi cá nhân. Bởi lẽ, chúng ta đã quá lệ thuộc vào tập thể, vào những giá trị của tập thể mà quên đi lời mời gọi đến với chính bản thân mình. Những giá trị, chọn lựa cá nhân của con người trước Chúa nay bị những chướng ngại như thế giá của người khác, tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng cản lối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm sống theo sự hướng dẫn của lương tâm mình, và tự ý thức trách nhiệm của mình trước lời mời gọi yêu thương của Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.