Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót: Bình an của Chúa Phục Sinh

Thái Hà (11.04.2021) – Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. (Ga 20,19-31)

Các nhà phân tích cảnh cáo rằng một khi cuộc chiến tranh không gian giữa Nga và Mỹ xảy ra, thì nhân loại có nguy cơ trở thành “tù binh” trên trái đất và hòa bình không tìm thấy chốn để định cư. Địa cầu sẽ không còn là ngôi nhà an toàn cho con người cư ngụ nếu người ta tiếp tục đấu tranh và gây chiến. Hơn bao giờ hết, nhân loại đang khát mong hòa bình và may lành trong cuộc sống. Khát mong ấy chỉ được khỏa lấp khi người ta lấy yêu thương, hiệp nhất, thế chỗ cho hận thù, chia rẽ. Đấy là dấu chứng tỏ tường cho thấy sự hiện diện và hoa trái của Chúa Phục Sinh.

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan thuật lại việc Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ trong ngôi nhà đóng kín. Người đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Chúa Phục Sinh giải thoát các ông khỏi nỗi sợ hãi, khỏi những âu lo vây bủa trong ngoài. Có Chúa, các môn đệ tràn đầy Thầy Khí sự sống. Nhờ Chúa, các ông hiệp nhất và chia sẻ niềm vui huynh đệ. Nói cách khác, Đức Giêsu Phục Sinh là nguyên lý của sự sống và hòa bình cho nhân loại. Sứ điệp Tin Mừng mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Thiên Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Người, để địa cầu này mãi là khung trời bình an cho con người vui sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đến ở với chúng con luôn mãi. Xin ban bình an và sự sống của Ngài cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…