Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Thương Xót: Lòng thương xót Chúa

Thái Hà (28.04.2019) – Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. (Ga 20,19-31)

Ảnh minh họa (Google)

Ông Cicerô nói rằng: Tình yêu là nguồn gốc của mọi điều tốt lành. Nhờ có tình yêu, người ta quan tâm đến nhau và làm những điều tốt đẹp cho nhau.

Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Vì vậy, mọi cử chỉ, hành động và lời nói của Đức Giêsu đều biểu lộ lòng thương cảm lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người. Bài Tin Mừng hôm nay chính là minh chứng hùng hồn cho điều này.

Bài Tin Mừng kể rằng: Trong cả hai lần hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu đều nói “Bình an cho anh em”. Tại sao vậy? Vì Người thấu hiểu nỗi yếu đuối của các ông. Quả thế, sau biến cố Người chịu khổ hình và chết trên Thánh giá, tình thần của các ông đang rất hoảng loạn và sợ hãi. Thế nên, qua lời chúc bình an này, Đức Giêsu muốn mang đến cho các ông sự bình an xấu xa trong tâm hồn.

Tiếp đến, Đức Giêsu không trách cứ hay la mắng ông Tôma vì sự cứng lòng tin, nhưng ngược lại, Người thông cảm với nỗi yếu hèn kém cỏi của ông. Người thương ông mỏng giòn yếu đuối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Ngài có lòng yêu thương bao la đối với loài người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.