Chúa Nhật II Thường Niên: Các anh tìm gì thế?

Thái Hà (17.01.2021) – Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế? ” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? ” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). (Ga 1,35-42)

“anh sẽ được gọi là Kê-pha” (ảnh internet)

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đang tìm kiếm cho mình một thứ gì đó. Nó có thể là một công việc ổn định, một ngôi nhà ấm cúng, hay thậm chí là một người bạn đời như ý.

Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ cũng đang tìm kiếm một điều mà các ông cho là sẽ tốt cho mình: đó chính là Đức Giêsu. Đáp lại hành động ấy, Đức Giêsu hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Lời chất vấn của Đức Giêsu tựa như một cơ hội cho các ông có thẻ một lần nữa xác quyết một cách chắc chắn và ý thức về công việc mình đang làm. Chúa muốn các ông phải có một sự hiểu biết và cái nhìn đúng đắn cho việc đi theo Chúa: Các ông muốn gì?

Lời chất vấn của Đức Giêsu cũng là lời chất vấn dành cho tất cả chúng ta, là những kẻ đang đi theo Người. Chúng ta đang tìm gì? Chúng ta có thực sự tin vào Chúa không? Điều chúng ta muốn liệu có phải là chính Chúa không,hay chúng ta chỉ dựa vào Chúa để tìm kiếm cho mình thứ phù phiếm bên ngoài? Chúng ta đi lễ nhà thờ, chúng ta đọc kinh cầu nguyện vì lòng yêu mến Chúa, hay là để xin cho được những ơn theo ý mình, để rồi khi không được như ý thì Thiên Chúa lại trở nên xa lạ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thấy rõ những toan tính xấu xa đang ngấm ngầm trong lòng chúng con, và xin Chúa thanh tấy để những toan tính đó trở nên phương tiện để chúng con đến gần Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…