Chúa Nhật II Thường Niên: Con chiên cứu độ

Thái Hà (12.01.2019) –  Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa” (Ga 1,29-34)

“Người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi”

Chuyện kể rằng, có một anh thợ nề đu mình trên cao để sửa chữa tầng mài của ngôi nhà thờ tại một miền quê thanh bình. Đnag khi anh mải mê với công việc của mình thì bất chợt sợi dây an toàn cũ kỹ anh đeo quanh người bị đứt và anh rơi từ trên cao xuống. Nhưng may cho anh là một con chiên trong thửa vườn phía sau nhà thờ đi ngang chỗ anh. May mắn thay, anh rơi trúng con chiên và thoát chết. Nhưng con chiên bị anh ngã đè lên thì bị chết bẹp. Về sau, để tỏ lòng biết ơn, và cũng được cha xứ cho phép, anh xây ột tượng đài để tượng niệm con chiên đã chết cho anh được sống.

Câu chuyện trên phần nào giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay. Chiên Cứu Độ đích thực chính là Đức Giêsu, Người đã chịu chết, không phải để cứu sống thân xác chúng ta ở đời này như con chiên trong câu chuyện trên, nhưng là để cứu chuộc linh hồn chúng ta khỏi chết đời đời do tội lỗi.

Đoạn Tin Mừng là lời chứng của Thánh Gioan về Đức Giêsu. Thánh Gioan xác nhận Đấng xóa bỏ tội trần gian, nhờ dấu chỉ Thánh Thần ngự xuống khi ông làm phép rửa cho Đức Giêsu tại sông Giođan.

Nơi thánh Gioan, lời chứng vừa thể hiện sự truyền tin, vừa cho thấy sự khiêm tốn, ẩn mình của ngài: “Người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin rằng, Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa đã đến thế gian để cứu chuộc chúng con. Xin cho niềm xác tín ấy mỗi ngày một sống động và sinh hoa kết trái. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.