Chúa Nhật III Mùa Vọng: Chứng nhân giữa đời thường

Thái Hà (13.12.2020) – Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng,  nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng… Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa. (Ga 1,6-8.19-28)

“Hãy dọn đường cho Đức Chúa…”

Cha Teihard de Chardin đã nói rằng: “Ánh sáng xuyên qua những áng mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được là có Đức Kitô”. Thật vậy, khi nhìn vào đời sống của Kitô hữu, người ta có thể nhận biết Đức Kitô thật sự.

Gioan xuất hiện như một nhân vật lạ lùng và gây nhạc nhiên cho nhiều người, trong số đó, có những vị lãnh đạo tôn giáo mới thời bấy giờ. Hôm nay, họ cử một phái đoàn đến hỏi xem ông thực sự là ai. Nhân cơ hội này, Gioan đã trả lời dứt khoát và trung thực rằng ông chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa” chứ không phải là một Êlia hay một vị ngôn sứ nào đó như họ nghĩ. Hơn nữa, ông không “chắp cánh” cho lầm tưởng của họ rằng ông là Đấng Kitô. Điều đó cho thấy ông biết rõ về ơn gọi và sứ mạng của mình chỉ là “tiền hô” cho Đấng Cứu Thế. Nói cách khác, Gioan đã khiêm tốn thật sự nhìn nhận đúng bản thân mình, để làm nổi bật Đức Giêsu Kitô, Đấng muôn dâng đang mong đợi.

Thế giới ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Đức Kitô. Số tín hữu Công Giáo vẫn chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với dân số thế giới. Bởi vậy, người tín hữu được mời gọi hãy trở thành chứng nhân cho Chúa trong chính cuộc sống thường ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trở thành chứng nhân cho Chúa bằng lời rao giảng và gương sáng trong cuộc sống thường ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…