Chúa Nhật III Mùa Vọng: Đấng phải đến

Thái Hà (15.12.2019) – Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. (Mt 11,2-11)

“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe”

Thánh Irênê đã nói rằng: “Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cpn người được làm con Thiên Chúa”. Đây là xác tín mà thánh nhân hằng suy niệm mỗi ngày.

Hôm nay, Gioan hết sức ngạc nhiên về con người Đức Giêsu mà ông đã được nghe biết đến. Ông thường rao giảng về một Đức Giêsu uy quyền. Đấng Trung Gian của Thiên Chúa, Đấng đến để xét xử dân Người. Thế nên, lúc này, Gioan chưa thể hiểu hết ý nghĩa những việc mà Đức Giêsu đang thực hiện.

Quả thế, Đức Giêsu đến không phải để xét xử con người, nhưng là yêu thương họ cho đến cùng. Chính hành động của Đức Giêsu là câu trả lời xác đáng về căn tính của Người. Sứ vụ của Đức Giêsu khi đến trần gian là diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người, cách riêng người tội lỗi, khốn khó và nghèo hèn.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi ý thức sâu sắc hơn về sự hiện diện và cung cách sống của mình đối với tha nhân. Người Kitô hữu phải là dấu chứng cho lòng thương cảm theo gương mẫu tuyệt vời của Đức Giêsu. Sự hiện diện đích thực của người Kitô hữu phải mang đến sự chữa lành, bình an và hạnh phúc cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tính vị kỷ và ghen tương nhiều khi làm chúng con quên đi bổn phận của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức bổn phận Kitô hữu của mình để biết sống tương quan tốt đẹp với Chúa và tha nhân. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.