Chúa Nhật III Mùa Vọng: Niềm hy vọng nơi Chúa

Thái Hà (17.12.2017) – Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Ðấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa. (Ga 1,6-8.19-28)

Ảnh minh họa (Google)

Gioan là tiếng nói của hy vọng; tiếng của ông vang từ hoang địa đến với thế giới và trong cuộc sống hôm nay. Tuy nhiên, ông không phải là tiếng nói hy vọng đầu tiên.

Trước Gioan, Đức Maria đã loan báo một Đức Chúa vĩ đại, Đấng biểu dương sức mạnh và lòng thương xót khi làm điều cao cả cho kẻ khiêm nhường, và cho kẻ đói khát no đầy sự tốt lành.

Trước Maria, ngôn xứ Isaia được Chúa xức dầu để mang niềm hy vọng cho người bị áp bức, băng bó những tấm lòng tan nát. Công bố tự do cho kẻ giam cầm và phóng thích các tù nhân. Ông loan báo một Đức Chúa an ủi những kẻ sầu muộn, mặc cho họ ơn cứu độ và choàng cho họ đức công chính.

Đức Maria, Gioan Tẩy Giả và ngôn sứ Isaia là những chứng nhân của Thiên Chúa. Các ngài công bố về niềm hy vọng cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người lúc bấy giờ. Mỗi lời các ngài loan báo đều chứa đựng sứ điệp về Lời Vĩnh Cửu. Ngôi Lời giờ đây sẽ trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa.

Ngày nay, khi con người đối diện với những bi kịch và đau khổ của thời đại, họ cố gắng tìm kiếm những câu trả lời thỏa đáng cho vấn nạn của mình nhưng không được. Thật vậy, chỉ nhờ Đức Giêsu- Ngôi Lời của Thiên Chúa-, con người mới có thể vượt thắng được những thử thách và đau khổ, để đạt tới niềm hy vọng tối hậu. Niềm hy vọng không làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng làm cho cuộc sống trở nên khả thể hơn.

Cầu nguyện: Xin cho chúng con luôn lạc quan và hy vọng vào Thiên Chúa giữa những nghịch cảnh của cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.