Chúa Nhật III Phục Sinh: Nhận ra Chúa trong cầu nguyện

Thái Hà (26.04.2020) – “Việc gì thế?” (Lc 24,13-35)

(ảnh internet)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta nhiều hơn về cầu nguyện. Quả vậy, nếu hiểu cầu nguyện là đi vào trong đối thoại tinh thần với Thiên Chúa, thì hôm nay Chúa Giêsu và hai môn đệ đã trò chuyện thân mật với nhau. Nếu hiểu cầu nguyện là để nhận ra Chúa giữa bao biến cố hằng ngày, thì hôm nay hai môn đệ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Nếu hiểu cầu nguyện là việc đem lại thay đổi nơi thái độ và cách sống, thì hôm nay hai môn đệ đã vui trở lại và vội vã quay lại Giêrusalem. Nếu hiểu cầu nguyện là đem lại sự hợp nhất và nối kết, thì hai môn đệ đã quay về hợp đoàn anh em. Nếu hiểu cầu nguyện là sự xác tín rằng Chúa tìm ta trước, Chúa đi bước trước, Chúa ngỏ lời trước, thì hôm nay Chúa đã làm như thế.

Hơn thế, hôm nay Chúa còn dạy về cách cầu nguyện. Khi cầu nguyện, khởi điểm, Chúa quan tâm đến vấn đề của ôi ở đây và lúc này. Quả vậy Chúa hỏi đến hai lần: “Việc gì thế?”. Nhiều người thấy cầu nguyện thật mơ hồ vì họ không khởi đi từ chính vấn đề cụ thể của mình, họ làm vậy vì họ nghĩ Chúa không quan tâm đến vấn đề của họ, họ nghĩ Chúa quan tâm đến những cái cao siêu. Nhưng sự thật lại không phải vậy, Chúa quan tâm đến điều tôi đang suy nghĩ, cảm nghiệm. Vậy, cầu nguyện trước hết là giãi bày cõi lòng cùng Chúa. Thứ đến, là lắng nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh và tham dự Thánh Lễ. Điều này hợp logic: khi con người khao khát điều gì đó, thì mới biết mình tìm gì nơi Kinh Thánh. Kinh Thánh soi sáng điều gì nếu không phải là điều tôi đang bận tâm? Chúa đã nói nếu không phải là soi sáng và dạy dỗ ta từng bước như một người thầy trước những vấn đề ta gặp phải. Vậy trước hết hãy giãi bày cùng Chúa, và sau đó lắng nghe tiếng Chúa phán dạy qua Lời Chúa ngày hôm đó, hay những câu Kinh Thánh khác mà mình nhớ. Bước cuối cùng là quan tâm đến Chúa. Chúng ta bắt chước Chúa và hỏi Chúa: “Chuyện gì vậy Chúa ơi?” Chuyện gì khiến Chúa và Mẹ Maria phải đau buồn? Chuyện gì khiến Chúa phải thao thức, và chúng ta hãy lắng nghe và cầu xin: Xin ông ở lại nhà chúng tôi vì trời đã tối… Tôi có thể làm gì giúp Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đồng hành với các môn đệ và cho họ nhận ra Chúa. Xin nhậm lời chúng con cầu xin và ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.