Chúa Nhật III Thường Niên: Sứ vụ loan báo Tin Mừng

Thái Hà (19.01.2019) – Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,12-23)

Một hôm, có một người lính nọ kể chuyện tục tằn, thô lỗ giữa đám binh lính. Chị nữ tu Judith thinh lặng bước vào, tay cầm thánh giá trên ngực đưa lên hôn và chảy nước mắt. Từ đó, đám lính này không còn kể chuyện tục tĩu nữa, vì nhớ tới hình ảnh người nữ tu đã hôn thánh giá để xin Chúa tha tội cho họ.

Đức Giêsu rời Nadarét, đến phía Tây Bắc biển hồ Galilê để loan báo Tin Mừng, Người nói: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến!”. Đức Giêsu ra đi và thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng, thiết lập triều đại Thiên Chúa, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo. Bên cạnh đó, Người cũng kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên để cùng với Người thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cần có thái độ nào khi loan báo Tin Mừng? Thưa, trước hết là trung thành gắn bó với sứ mệnh, mặc cho hiểm nguy. Loan báo Tin Mừng không phải nhất thiết là phải hy sinh mạng sống mình, nhưng là biết tuân theo thánh ý Chúa. Hơn nữa, phải biết sống Tin Mừng giữa những người xung quanh như chị nữ tu Judith đã làm. Nhờ đó, đạo lý và tình yêu của Đức Giêsu có thể đến được với tha nhân và giúp họ nhận biết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân, không quản ngại, sợ sệt, nhưng biết can đảm, nhiệt thành rao giảng và sống cái tốt, cái đẹp của Đạo Giêsu. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.