Chúa Nhật IV Mùa Chay: Dấu chỉ tính yêu

Thái Hà (14.03.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác,thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”(Ga 3,14-21)

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ: “Anh chị em hãy biết rằng anh chị em là con yêu dấu của Chúa, và không có gì trong cuộc sống có thể dập tắt tình yêu nồng nàn của Người dành cho anh chị em”.

Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người được sống hạnh phúc. Thế nhưng, lịch sử cứu độ cho thấy con người đã nhiều lần nghiêng chiều và chìm đắm trong bóng tối sự dữ. Song, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và kéo con người ra khỏi bóng tối của tội lỗi. Đỉnh điểm tình yêu của Thiên Chúa là sự trao ban chính Con Một của Người, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và Người cũng muốn chúng ta đáp lại tình yêu đó. Dẫu rằng ta chẳng thể làm gì cho cân xứng, nhưng ắt hẳn Thiên Chúa sẽ vui mừng khi ta hằng cố gắng bước đi trong ánh sáng sự thật, nghĩa là không để cuộc sống của ta tách khỏi Thiên Chúa. Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người tín hữu có thể thực thi việc gắn kết với Thiên Chúa bằng những việc cụ thể như cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, và tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Nếu mỗi ngày chúng ta đều tìm cách kết hợp với Thiên Chúa thì chắc hẳn tình yêu nồng nàn của chúng ta dành cho Người sẽ không gì có thể dập tắt được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mỗi ngày đều biết chọn cho mình một việc làm cụ thể để tỏ lộ tình yêu của con dành cho Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…