Chúa Nhật IV Mùa Chay: Thập giá Đức Kitô

Thái Hà (11.03.2018) – Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,14-21)

Ảnh minh họa (Google)

Kỹ sư Frank Denton được giao nhiệm vụ thiết kế những bộ y phục được biệt cho các nhà du hành vũ trụ. Một trong những phần quan trọng nhất của mỗi bộ y phục này là một ống dây cung cấp dưỡng khí cho các phi hành gia. Khi thiết kế xong ông đặt tên cho hai bộ y phục ấy: một là J 3:16 và bộ kia là J 3:17. Đó chính là Ga 3,16 và Ga 3,17 trong bài Tin Mừng ngày hôm nay.

Đức Giêsu đã từng khẳng định: “Không có tình yêu nào cao cả hơn là tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính Con Một mình, để Người Con ấy chịu chết đền tội thay cho nhân loại. Mỗi lần ngước nhìn lên thập giá là chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa và là nguồn ơn cứu độ của chúng ta.

Thập giá Đức Kitô vừa là dấu chỉ tình yêu của Thiên chúa vừa là đòi hỏi của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hôm nay, Đức Giêsu đã mạnh mẽ xác nhận: “Để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Tin vào Đức Kitô có nghĩa là bước đi dưới ánh sáng của Người.

Ngày nay, nhiều người từ chối tin vào Đức Kitô, từ chối đến với ánh sáng và sự thật, chỉ vì đời họ chìm trong bóng tối và gian trá. Thập giá là tột cùng của nhục nhã, đau đớn, nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. Kitô hữu không phải là người tôn thờ đau khổ, nhưng là người say mê tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng rất mực yêu thương, chúng con tạ ơn Ngài vì đã không ngừng thi ân giáng phúc và chữa lành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin và sống dưới ánh sáng của Ngài luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.