Chúa Nhật IV Mùa Chay: Tin, yêu và hy vọng

Thái Hà (10.03.2024) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”. (Ga 3,14-21)

Trong Thông Điệp Deus Caritas Est, Đức giáo hoàng Benêđictô XVI có nói: “Chúng ta đã tin vào tình yêu Thiên Chúa: Người Kitô hữu có thể diễn tả quyết định căn bản của đời mình như thế”.

Những ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa thì cũng phải xác tín rằng chính Đức Kitô là “Tặng Phẩm Tình Yêu” mà Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại cách nhưng không. Vì Đức Kitô đến thế gian để gần gũi, chịu nhục hình để chia sẻ đau khổ với con người và gieo lửa yêu mến vào thế gian hầu giúp cho nhân loại được dự phần trong tình yêu nhiệm màu của Ba Ngôi.

Người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc tin nhưng còn là thực hành, chứng tỏ niềm tin ấy nơi bản thân mình. Bởi lẽ, tin trong lòng thì được nên công chính; tuy nhiên, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ (x.Rm 10,10). Chúng ta dùng môi miệng để ca tụng tình thương của Thiên Chúa, đồng thời cũng phải dùng cả cuộc sống để thi hành giới luật yêu thương. Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, người Kitô hữu đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa và truyền trao tình yêu ấy đến với tha nhân bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng”. Trong cõi nhân sinh này, chúng ta sẽ luôn gặp phải khó khăn, nghịch lý, thậm chí là sự chống đối trong việc tin và thực hành theo Chân Lý. Vì vậy, niềm hy vọng của chúng ta phải luôn quy hướng về Thập Giá Đức Kitô. Nhờ đó, ta có thể cảm nếm một phần mầu nhiệm Đau Khổ của người và cùng với Người bước qua chông gai, tiến đến cuộc sống viên mãn mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu xin củng cố đức tin, tình yêu và niềm hy vọng cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…