Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành: Mục tử nhân lành

Thái Hà (25.04.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. (Ga 10,11-18)

Chúa Chiên Lành (ảnh internet)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắn nhủ những người có nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên Hội Thánh: “Mục tử lý tưởng phải là người gần gũi với dân chúng, là người cha, người anh em, với sự hiền dịu, kiên nhẫn và thương xót. Là những người yêu sự khó nghèo, sự khó nghèo nội tâm trước mặt Chúa, cũng như những khó nghèo bên ngoài… Là những người có khả năng thức tỉnh đoàn chiên được giao phó, và quan tâm duy trì sự hiệp nhất, chanh giữ đoàn chiên, chú ý tới các hiểm nguy có thể đe dọa đoàn chiên; nhất là làm cho niềm hy vọng được lớn lên”. (x. Chân dung người mục tử lý tưởng theo ĐTC Phanxicô, 26.11.2013)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: “Tôi là Mục Tử nhân lành”. Khi khẳng định như thế, Đức Giêsu muốn chúng ta biết vai trò của người mục tử là không nghĩ đến bản thân, không tìm xây dựng địa vị danh giá cho mình, nhưng nghĩ đến đoàn chiên và tận tâm lo cho sự an sinh của đoàn chiên. Người mục tử trong Giáo hội không chỉ có trách nhiệm hướng dẫn, trông coi, chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên, nhưng còn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đàn chiên.

Để trở nên những mục tử nhân lành của Chúa, người Kitô hữu được mời gọi bắt chước mẫu gương mục tử nhân lành là chính Đức Giêsu; nhờ dó, chúng ta biến đổi những người chưa biết Chúa trở về trong một đàn chiên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của vị Mục Tử nhân lành, nhờ đó, mỗi ngày chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…