Chúa Nhật IV Phục Sinh: Nghe tiếng Chúa gọi

Thái Hà (17/04/2016) – Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. (Gioan 10,27)

CCL

Israel đã tôn vinh Đức Chúa là mục tử tốt lành, luôn dẫn dắt và che chở họ như đoàn chiên dưới bóng Người. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu “chính là mục tử tốt lành” (Ga 10,11), nên Người thiết lập tương giao mật thiết với chiên của Người: “chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Chúa Giêsu “biết” các vấn đề, sự khiếm khuyết, những nỗ lực và phẩm chất của từng con chiên để tìm cách “ban cho chúng sự sống đời đời”.

LTXC260260

Hình ảnh Chúa Giêsu là mục tử tốt lành được diễn tả trong Logo của Năm Thánh. Người là Ađam mới đang vác con người lầm lạc là Ađam cũ trên vai. Ánh mắt của Chúa Giêsu hòa làm một với ánh mắt của con người, nên Ngài thấu tận cõi lòng của con người bằng một tình yêu mãnh liệt có sức thay đổi cuộc sống của người ấy. Đến lượt, ánh mắt của Ađam cũ hòa vào ánh mắt của Chúa Giêsu để được thông phần thần tính của Người. Đó là một tương quan hiệp thông trọn vẹn khiến con người được ơn cứu độ.

Chúng ta cũng được tham dự vào vai trò mục tử của Chúa Giêsu khi biết chia sẻ những nỗi đau và khó khăn của tha nhân, biết bảo vệ những kẻ cô thế cô thân, bị gạt ra bên lề và giúp họ sống đúng phẩm giá con người.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn tìm cách để biết Chúa như Chúa vẵn hằng biết con. Xin cho con biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa, đến với tha nhân bằng đôi chân của Chúa.

Quyết tâm: Tích cực góp phần vào việc đào tạo linh mục, tu sĩ bằng sự nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.