Chúa Nhật IV Thường Niên: Đấng uy quyền

Thái Hà (31.01.2021) – Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi:  ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. (Mc 1,21-28)

Trong các bộ phim kinh dị trên màn ảnh, chúng ta thường thấy các cảnh tượng trừ quỷ đầy rùng rợn và hãi hùng. Quỷ ám gây ra những ám ảnh kinh hoàng. Người trừ quỷ phải vất vả chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thậm chí là hy sinh mạng sống mới trừ được quỷ. Song, tất cả những thứ đó chỉ là kết quả của kỹ xảo điện ảnh.

Tin Mừng hôm nay đánh dấu việc bắt đầu sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu. Ngay khi Người mở lời giảng dạy, dân chúng đã sửng sốt và nhận ra uy quyền của Người. Rồi, Người lại cứu chữa một người khỏi thần ô uế, với cùng một uy quyền như khi Người giảng dạy. Người trục xuất thần ô yế mà chỉ cần dùng lời ra lệnh. Còn dân chúng thì kinh ngạc về Người vì “giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có quyền”. Ngày đó, Đấng thánh uy quyền của Thiên Chúa đã tỏ mình cho Israel, như có lời đã phán: “Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy” (Đnl 18,18).

Loài người đã bị lôi kéo bởi quỷ thần, nên đã chiều theo tôị lỗi, đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân, và trở nên mặc cảm bởi mình xấu xa. Với lòng thương xót, Đức Giêsu uy quyền đã đến để cứu thoát loài người khỏi xiềng xích của ma quỷ. Phần chúng ta, chúng ta được mời gọi từ bỏ những đam mê tội lỗi mà trở về sống trong tương quan với Chúa, hầu xứng đáng với danh hiệu con cái Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ ngài, vì Ngài đã dùng quyền năng mà cứu chuộc chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 
Chấm nối chấm…