Chúa Nhật IV Thường Niên: Uy quyền của lời nói

Thái Hà (28.01.2024) – Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các Kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! ” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! ” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! ” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. (Mc 1,21-28)

Mẹ Têrêsa nói rằng: “Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận”.

Hôm nay, Tin Mừng Máccô thuật lại việc Đức Giêsu và bốn môn đệ đi vào hội đường Caphácnaum. Đây là lần đầu tiên Đức Giêsu giảng dạy công khai trong hội đường, và mọi người đã sửng sốt về lời giảng dạy của Người.

Điều ngạc nhiên là ở hội đường – nơi thánh mà thần ô uế vẫn sống yên hàn và chỉ khi gặp Đức Giêsu, nó mới phát hét lên. Hành động của thần ô uế cho thấy nói biết sự thật, sự thật về Đức Giêsu. Nó khiếp đảm khi đối diện với Đấng Thánh của Thiên Chúa. Trong khi thần ô uế đang tuyên xưng danh Đức Giêsu, Người quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi anh ta!”. Nó liền xuất khỏi người ấy. Với lời nói hữu hiệu, Đức Giêsu chứng tỏ quuyền năgn của Người. Đức Giêsu cho thấy tiếng nói cuối cùng thuộc về Người, quyền năng của lời nói mà Người phát ra và quyền năng ấy giải thoát con người và trả lại cho con người quyền tự do. Với sự xuất hiện và hoạt động của Đức Giêsu, Thiên Chúa thiết lập Triều đại của Người, thời đại của ân sủng và quyền lực tử thần đã kết thức.

Khi nghe những điều Đức GIêsu làm, chúng ta có kinh ngạc như những người ở trong hội đường xưa hay không? Thánh Máccô mời gọi chúng ta ngạc nhiên vì nhận ra sự mới mẻ như thính giả xưa. Cái mới mẻ dẫn chúng ta nhận ra Đấng Cứu Thế của cuộc đời, và chính vì mới mẻ đó mà danh Đức Giêsu được cả sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trao cho nhau những lời tử tế và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…