Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu nhiệm tình yêu

Thái Hà (04.06.2023) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lênans; nhưng kẻ đã không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”. (Ga 3,16-18)

Isaac Newton là một nhà toán học và khoa học vĩ đại. Về cuối đời, ông nói về những thành tựu của mình như sau: “Tôi không biết tôi xuất hiện với thế giới như thế nào, nhưng đối với tôi, tôi giống như một cậu bé chơi đàn trên bãi biển và thỉnh thoảng thích thú vì tìm thấy một viên sỏi bóng loáng hơn hoặc một vỏ sò xinh đẹp hơn thường gặp, trong khi đại dương bao la của chân lý chưa khám phá vẫn còn trải ra trước mắt tôi”.

Cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta vẫn chỉ là những đứa bé chơi đùa trên bãi biển chứ không thể hiểu thấu cả đại dương. Mầu Nhiệm Thiên Chúa tăng lên mà không giảm bớt với mỗi khám phá mới của thần học hay khoa học tự nhiên.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi quá cao vời, vượt quá trí hiểu của con người, nhưng nếu để tâm suy gẫm, ta sẽ thấy thật hạnh phúc khi biết rằng Thiên Chúa ta thờ là Thiên Chúa Ba ngôi. Ba Ngôi là gì nếu không phải là kết hợp, trao ban và tình yêu. Ba Ngôi là gì nếu không phải là hạnh phúc vĩnh cửu mà ai cũng đều mong muốn đạt tới.

Lời Chúa hôm nay hoạ nên hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa với những biểu hiện cụ thể của tình yêu: Yêu thương là cho đi vì “Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của Người cho thế gian. “Yêu thương là cho đi vì “Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời”. Yêu thương là tha thứ vì Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Môsê biết Người là Thiên Chúa “Từ bi, nhân hậu, nhẫn nại, giàu ân nghĩa và thành tín”. Yêu thương là dám liên luỵ, dám đối thoại, dám chấp nhận từ bỏ mình để nên một với người khác như ông Môsê nài xin Thiên Chúa: “Dám xin Chúa cùng đi đường với chúng tôi”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng cúng con nhận biết mầu nhiệm tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa để chúng con cũng biết trao ban tình yêu cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…