Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi: Thần Chân Lý đến

Thái Hà (12.06.2022) – Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. (Ga 16,12-15)

Chấp nhận bước vào cuộc Thương Khó đồng nghĩa với việc Chúa Giêsu chấp nhận bước vào giai đoạn cuối cùng sứ vụ của Người nơi trần gian, chấp nhận mọi sự theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Người chấp nhận để cho Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn các môn đệ, chấp nhận ra đi dù cho việc huấn luyện còn dang dở, chấp nhận giới hạn của các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bầy giờ các con không thể lĩnh hội được”. Thái độ chấp nhận của Chúa Giêsu không biểu lộ sự yếu kém trong khả năng giảng dạy, lãnh đạo nhưng thể hiện lòng khiêm nhường vâng nghe ý Cha và cách chấp nhận người khác.

Trong cuộc sống, chúng ta khó có thể rời bỏ một chức vụ, một công việc hoặc một đám mê chính đáng để thực thi ý Chúa. Thậm chí, đối khi chỉ vì lợi ích bản thân mà ta sẵn sàng khước từ và loại trừ người khác. Lời Chúa hôm nay vừa là lời mời gọi, vừa là một thách đố cho mỗi người trong những lựa chọn của cuộc sống. Liệu rằng chúng ta có can đảm chấp nhận từ bỏ kế hoạch của đời mình để thực thi ý Chúa và đón nhận tha nhân không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận kế hoạch của Cháu dành sẵn cho con và biết đón nhận tha nhân như một phần không thể thiếu trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.