Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh_Lễ Trọng: Ánh sáng tình yêu

Thái Hà (07.01.2018) – Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miềnGiuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời”. Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi.

Ảnh minh họa (Google)

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt 2,1-12)

Một buổi tối nọ, ông John Keller được mời thuyết trình trước đám đông hàng ngàn người. Đang diễn thuyết, bỗng dưng ông cho tắt tất cả các đèn, rồi ông đốt lên một que diêm và hỏi tất cả mọi người có thấy không? Cả vận động trường vang lên: “thấy”. Đèn được bật sáng trở lạ, ông John Keller giải thích: “Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy”.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc tới “ánh sáng”; đó là ánh sáng của ngôi sao đã soi dẫn các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến để chiêm bái Hài Nhi Giêsu. Trong cảnh tối tăm của đêm đông năm ấy, sự xuất hiện của ngôi sao như ngọn hải đăng dẫn lối các nhà chiêm tinh tìm đến hang đá Bêlem. Người Kitô hữu được mời gọi dùng chính gương sáng và việc làm của mình để làm ngọn đuốc sáng dẫn đưa mọi người đến với Đức Giêsu. Dù cho cuộc sống của chúng ta hôm nay đang bị bao phủ bởi bóng tối của sự hận thù, ích kỷ, gian dối, những nếu mỗi Kitô hữu biết dùng tình yêu và lòng vị tha mà đối xử với người khác, thì đó sẽ là những ánh lửa sáng chiếu soi cho mọi người nhìn vào và dẫn họ đến gần Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ngọn lửa yêu thương, để con cũng biết san sẻ tình yêu thương ấy đến với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nôi chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.