Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh_Lễ Trọng: Yêu thương chân thực

Thái Hà (06.01.2018) – Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt 2,1-12)

Ảnh minh họa (Google)

Ca dao Việt Nam có câu: “Bề ngoài thon thót nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”. Đây là câu ca dao diễn tả tính cách của con người sống hai mặt, ngôn hành bất nhất.

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra hai hinh ảnh đối lập: vua Hêrôđê dùng lời lẽ khôn khéo để dò hỏi, cậy nhờ các nhà chiêm tinh. Tuy nhiên, đằng sau lời nói tôn kính Ấu Chúa, lại vua lại nuôi lòng thù hận, muốn tiêu diệt Hài Nhi Giêsu tận cùng. Đối lại, vì yêu thương nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và trở nên người phàm, chấp nhận sống nghèo để chung chia cảnh lầm than, cơ cực của con người. Hai hình ảnh dường như nói lên một điều rằng: yêu thương và thù hận có hai mặt trong cuộc đời này. Vấn đề quan trọng là con người chọn theo con đường nào: yêu thương hay hận thù, ánh sáng hay bóng tối.

Trong cuộc sống, con người phải đối diện với rất nhiều sự chọn lựa. Để có cuộc sống sung túc, không ít người đã nói sai sự thật nhằm trục lợi; muốn có được lòng yêu mến, kính trọng của người khác, đôi khi ta thêu dệt những thứ không thuộc về mình, ta nhắm mắt cho sự dối trá lên ngôi. Khi đó, ta chọn theo bóng tối hơn ánh sáng, giả dối hơn sự thật, chọn sống như Hêrôđê hơn là nên người môn đệ theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống trong sự thật và ánh sáng của tình yêu Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mưng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.