Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên: Làm cho muôn dân trở thành môn đệ

Thái Hà (24.05.2020) – Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28,16-20)

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 27.03.2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Việc đi theo và đồng hành với Đức Kitô, ở lại với Người, đòi buộc chúng ta ra khỏi chính mình, ra khỏi lối sống đức tin buồn thảm đã trở thành thói quen, ra khỏi những cám dỗ đang lôi kéo chúng ta vào nhưng hoạch định riêng của mình, vốn ngăn cản hoạt động của Thiên Chúa”.

Đức Giêsu Kitô phục sinh truyền cho các tông đồ ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hôm nay, Chúa cũng truyền lệnh ấy cho chúng ta. Người mời gọi chúng ta nỗ lực loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Tin  Mừng mà các môn đệ loan báo không gì khác hơn là chính Ddức Giêsu, Đấng chịu chết và phục sinh. Người đã chết vì tội lỗi nhân loại. nhưng nay Người hằng sống và ngự bên hữu Chúa Cha.

Thật vậy, biến cố Chúa Giêsu lên trời là khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của các môn đệ, sứ vụ mà các ông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trơng suốt thời gian ở cùng Chúa Giêsu, được Người đào tạo, huấn luyện để tiếp tục sứ vụ của Người. Tuy nhiên, để thi hành sứ vụ này, người môn đệ phải luôn bước ra khỏi chính mình, nghĩa là phải gạt bỏ những suy nghĩ hẹp hòi, nhát đảm vốn đóng khung người môn đệ trong sự an toàn, và sẵn sàng chịu mọi hiểm nguy, bắt bớ và bách hại vì Thầy. Tình yêu Đức Kitô thúc bách người môn đệ, khiến họ trở nên những khí cụ làm cho muôn dân nhận biết Chúa.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin ban thêm lòng nhiệt thành cho chúng con, để chúng con hăng say loan báo Tin Mừng cho muôn dân, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa, ngõ hầu lệnh truyền của Ngài được thực thi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.