Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên: Thăng thiên nhưng ở lại

Thái Hà (21.05.2023) – Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạu, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã tuyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28,16-20)

“Có thể vai trò của chúng ta trên hành tinh này không chỉ là thờ phượng Chúa – mà còn là sinh ra Người” (Arthur C. Clarke)

Biến cố thăng thiên như một điểm kết thúc cuộc đời dương thế của Đức Giêsu nhưng lại đánh dấu một khởi đầu mới của các môn đệ, của Hội Thánh, và cũng cho một triều đại hoạt động của Cháu Thánh Thần. Rồi đây, muôn dân sẽ nhận biết danh Chúa và tuân giữ mọi điều Người truyền dạy.

Biến cố thăng thiên gieo vào lòngn hững người ở lại một niềm hy vọng: sẽ đến ngày được đoàn tụ với Chúa trên quê trời. Và trong khi chờ đượi ngày ấy nơi trần thế, chúng ta cần tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân như lời Đức Giêsu truyền lại.

Chúng ta không rao giảng Tin Mừng như tranh thủ làm thêm một việc tốt trong khi chờ ngày về bên Chúa. Chúng ta loan báo Tin Mừng vì cảm nhận được tình thuơgn của Chúa qua Bí tích Rửa tội, qua đời sống ân sủng trong Chúa, trong vòng tay ấm áp của Mẹ Hội Thánh.

Quả thật, phàm ai đã lãnh nhận phép rửa thì đều được sinh ra cho đời sống mới, một đời sống trong Thánh Thần. Sự sống thần linh đó không phải là sản phẩm để chúng ta tiếp thị, chào bán, nhưng là kho tàng để trao tặng, truyền thông và công bố. Đây cũng là ý nghĩa niền tảng của việc truyền giáo.

Đức Giêsu thăng thiên, nhưng Người sẽ ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Hôm nay, Người vẫn đang ở với từng Người, vẫn hướng chúng ta về những sự trên trời, vẫn an ủi chúng ta trong những lúc khó khăn, vẫn nhắn nhủ chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta vững tin rằng trong mọi việc chúng ta làm vì Chúa, vì mình và vì tha nhân, luôn có Người dõi theo và ban Thánh Thần soi sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là vâng dương chiếu tỏa Tình Yêu Cha, là niềm hy vọng hồng phúc bất diệt, xin ở cùng chúng con luôn mãi. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…