Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Giống Thiên Chúa

Thái Hà (31.05.2020) – Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vuì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,19-23)

Sau khi lấy bụi đất nặn nên hình con người, Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi, tức thì con người bụi đất trở thành con người sống động. Nhận được hơi thở của Thiên Chúa, bụi đất vô tri đã nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và được trở thành bạn hữu của Người. Vậy, việc Đức Giêsu thổi hơi ban thánh thần cho các Tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay có ý nghĩa gì?

Đức Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông đồ nghĩa là Người đã thông ban quyền năng của Thiên Chúa cho con người. “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”. Quyền tha tội, duy chỉ mình Thiên Chúa mới có. Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã ban năng quyền cao cả này cho con người, cụ thể là các Tông đồ, chính nhờ Thánh Thần, các Tông Đồ có một đời sống mới, sung mãn hơn và mạnh mẽ hơn. Các ông đã được thay đổi hoàn toàn. Từ sợ hãi, đóng chặt cửa ở trong phòng kín, trốn tránh dân chúng, các Tông đồ đã hoan hỷ, tung cửa bước ra, hiên ngang làm chứng cho Đức Giêsu trước nhiều người Do Thái, và hàng ngàn người thập phương. Thánh Thần đã ngự trị trong tâm hồn các ông và biến đổi các ông nên giống Đức Giêsu.

Giáo Hội đã dạy rằng, nhờ bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần hiện diện trong tâm hồn mỗi tín hữu. Qua Bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần gia tăng ân sủng cách mạnh mẽ cho chúng ta. Như thế, Thiên Chúa đã ban sự sống thần linh cách dồi dào cho người Kitô hữu, để họ trở nên con cái Thiên Chúa và nên giống Đức Giêsu hơn.

Tuy nhiên, nhiều người thường không ý thức được hồng ân cao quý đó và cũng thường không đủ tin để Thánh Thần Thiên Chúa làm trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời mình. Do đó, dù là con cái Thiên Chúa, nhưng không ít người vẫn sống như những người phàm tục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con tin rằng Ngài đang ngự trị trong tâm hồn mỗi người tín hữu chúng con, xin Chúa không ngừng ban ơn trợ giúp để chúng con luông sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.