Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Nhờ Thánh Thần

Thái Hà (09.06.2019) – Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đón kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai; thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,19-23)

Ảnh Internet

Một vị linh mục kể một chuyện vui như sau: Một ngày nọ, Chúa Cha nói với Chúa Con: “Cha muốn đi thăm lại Sinai, nơi Cha đã tới đó một lần rồi”. Chúa Con nói: “Con muốn đi thăm Giêrusalem, nơi mà người ta đã giết Con, nào chúng ta cùng đi! Còn Chúa Thánh Thần thì nói: “Tôi muốn tới thăm quan Vatican”. Chúa Cha hỏi: “Tại sao?”, Chúa Thánh Thần trả lời: “Bởi vì… Tôi chưa bao giờ tới đó cả”!!!

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô dạy rằng: “Chúng ta cần phải mở lòng mình ra với Chúa Thánh Thần; nếu không, Ngài cũng chẳng thể ngự vào cõi lòng chúng ta”. Khởi đầu một việc, người Công giáo thường có thói quen hát hoặc đọc kinh Chúa Thánh Thần, để xin Người hướng dẫn và soi sáng thực hiện công việc cho tốt đẹp. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, Lời Chúa hôm nay cho ta thấy Nhờ ơn Thánh Thần, con người còn làm được những việc cao cả hơn rất nhiều.

Sau khi Đức Giêsu chịu chết, các môn đệ buồn rầu. Một số thì bỏ về quê, số còn lại thì sợ hãi vào phòng đóng kín cửa. Giữa lúc các ông thất vọng như vậy, Đức Giêsu hiện ra và ban Thánh Thần cho các ông. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, các môn đệ hoàn toàn biến đổi: từ những người buồn rầu sợ hãi trở nên vui mừng can đảm; từ những ngư phủ ít học trở nên những người có thể cảm hóa người khác bằng lời giảng thuyết phục, hùng hồn. Hơn nữa, nhờ Thánh Thần, các ngài, dù bất xứng, cũng được Chúa Thánh hiến trở nên những người đại diện Chúa Kitô, nắm giữ kho tàng mạc khải của Thiên Chúa. Từ đây, các Ngài nhận lãnh trách nhiệm rao giảng và truyền lại Tin Mừng của Thiên Chúa. Những ai tin thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Và, Thiên Chúa cũng ban cho các Tông đồ, và các đấng kế vị các ngài quyền năng để lãnh đạo: “Anh em tha tội cho ai; thì người ấy bị cầm giữ”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích Thêm sức, chúng con đã được ghi ấn tín Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh hóa và canh tân để chúng con biết can đảm sống đức tin và mang Chúa đến cho Người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.