Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ: Vua tình yêu

Thái Hà (22.11.2020) – Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái”.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. (Lc 23,35-43)

Đức Giêsu Kitô -Vua Vũ Trụ (ảnh internet)

Trong các buổi giao lưu sinh hoạt, người ta thường chơi trò “Ta là vua”. Khi quản trò hô to: “Ta là vua”, mọi người phải chắp tay, khấu đầu và hô: “Muôn tâu bệ hạ”. Trò chơi quy định thần dân phải ở tư thế thấp hơn vua: Vua đứng – bầy tôi quỳ; vua ngồi – bầy tôi nằm… Người nào làm chậm hoặc ngẩng cao đầu hơn vua sẽ bị phạt. Trò chơi này phần nào phản ánh vương quyền của vua chúa trần gian.

Tin Mừng Luca hôm nay trình bày một hình ảnh về Vua Giêsu hoàn toàn khác biệt. Vua trần gian có ngai vàng để cai trị, có quan quân để sai khiến, có quân đội và vũ khí để bảo vệ. Đức Giêsu thì khác, Người không làm vua giống như thế. Người đã nói răng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này”.

Trong nước của mình, Vua Giêsu không cai trị bằng sức mạnh, nhưng bằng tình yêu. Người đã chiến thắng mọi quyền lực của ma quỷ và thế gian. Để rồi, vì yêu thương nhân loại, Người đã vượt qua cơn cám dỗ cuối cùng, đó là lời thách thức xuống khỏi thập giá, và sẵn lòng chịu chết để cứu chuộc mọi người.

Mừng đại lễ Đức Giêsu Kitô- Vua vũ trụ, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về phẩm giá cao cả của người Kitô hữu. Chúng ta đã được tham dự vào vương quyền của Vua Tình Yêu. Vì vậy, mỗi người Kitô hữu cần sống yêu thương mãi mãi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài đã cho chúng con được sống trong vương quốc tính yêu của Ngài. Xin cho chúng con luôn can đảm làm chứng Ngài là Vua tình yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…