Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ: Vương quyền tình yêu và sự thật

Thái Hà (21.11.2021) – Khi ấy, quan Philatô nói với Đức Giêsu rằng: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Giêsu đáp: “Người tự ý nói điều ấy, hãy những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”. Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đich này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. (Ga 18,33b-37)

“Con ôm ấp một ước nguyện: Nước Cha trị đến, ý Cha được thành sự, dưới đất cũng như trên trời. Dưới đất mọi người khởi sự yêu nhau như trên trời. Dưới đất đã bắt đầu hạnh phúc như trên trời. Con sẽ nỗ lực thực hiện nguyện vọng ấy. Khởi sự đem hạnh phúc thiên đàng cho mọi người ngay từ trần thế”. (ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 992)

Trong khung cảnh của ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Đức Giêsu không xuất hiện trong uy quyền và vinh quang, nhưng xuất hiện với cơ thể đầy thương tích trước Philatô, một con người đại diện cho quyền bính thế gian. Quan Philatô đã hỏi Đức Giêsu về chính vương quyền của Người. Lời đáp khẳng định tư cách làm vua của Đức Giêsu, đồng thời tỏ rõ Người là vua như thế nào.

Sứ mạng của Đức Giêsu đến trong trần gian này là để phục vụ và làm chứng cho sự thật. Hơn thế, vương quyền ấy được biểu lộ là tình yêu hiến mạng, khi Người lấy chính máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta (Kh 1,5).

Đức Giêsu đã mời gọi, không những các môn đệ mà cả mỗi người chúng ta, lắng nghe Lời chúa và tham gia vào vương quyền của Người. Mỗi người chúng ta sẽ là vua, vua thống trị thân xác yếu hèn, và là vua thống trị sự dữ nhờ thông hiệp với Đức Giêsu. Đức Giêsu là Vua và là Sự Thật, và ai đến với Sự Thật sẽ được giải thoát và được chung hưởng vinh phúc trên trời với các thánh của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên người phục vụ của tình yêu và chứng nhân cho sự thật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…