Chúa Nhật Lễ Kính Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh: Hiến dâng

Thái Hà (02.02.2020) –  Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài. Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-on vừa nói về Người. Ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng -còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà-, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. (Lc 2,22-40)

(ảnh internet)

Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi. Chỉ mong trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự, và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. (Tagore)

Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện Đức Maria dâng Đức Giêsu trong đền thờ. Lúc này, cũng như bao gia đình Do Thái khác, thánh Giuse và Mẹ Maria lên đền thờ để được thanh thẩy theo luật Môsê và dâng của lễ theo luật Chúa truyền hầu chuộc lại người con đầu lòng. Thật ra, để chuộc lại con trai đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc. (Ds 18,15-16). Thế nhưng, không dừng lại ở việc này, Mẹ còn đem Con lên đền thờ dân cho Thiên Chúa. Dâng Con là nhìn nhận Con thuộc trọn về Thiên Chúa, dù mình đã chuộc Con về bằng một số tiền được ấn định.

Theo lẽ thường, dâng hiến mạng sống mình là sẽ mất đi mạng sống đó. Thế nhưng, dâng hiến mạng sống cho Thiên Chúa, con người sẽ lại được sống vĩnh cửu. Nghịch lý trong Kitô giáo đó là: “Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được yêu thương”. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ rõ nhất qua việc trao ban chính Con Một để làm giá chuộc tội, để cứu độ và để cho con người được sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống theo thánh ý Chúa và can đảm tín thác đời mình cho Chúa. Xin cho chúng con cũng biết hoán cải và đổi mới tâm hồn để trở thành của lễ sống động hiến dâng lên Chúa mỗi ngày. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.