Chúa Nhật Lễ Kính Mình Và Máu Chúa Kitô: Món quà quý giá nhất

Thái Hà (03.06.2018) – Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?’ Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
Ðang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.
Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu. (Mc 14, 12-16.22-26)

Ảnh minh họa (Google)

Mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Ngay chiều hôm đó, bác sĩ đã đã cắt van tim và giác mạc từ đôi mắt của mẹ tôi. Người ta đã cắt rời thân thể mẹ tôi và đem cho người khác. Tôi choáng váng hoàn toàn, “Linda” – cha tôi nói một cách bình tĩnh – “quà tặng vĩ đại nhất con có thể đem cho, đó là một phần của chính con”.

Thông thường, người ta chỉ hiến tặng một phần thân thể của mình sau kho họ đã chết, hiếm ai hiến tặng ngay khi họ còn sống. Dù sao, đấy vẫn được xem là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất của con người.

Đức Giêsu đã có một hành động trao tặng cao cả vượt mọi nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, đó là trao ban chính Mình và Máu của Người ngay khi Người còn sống. “Mình và Máu” không phải là một phần của thân thể mà là chính toàn thể con người. Ngay khi còn sống, Đức Giêsu đã trao ban trọn vẹn sự sống của Người cho nhân loại để nhờ đó nhân loại được sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã trao ban cho chúng con một món quà quý giá nhất, đó là chính Chúa. Chúng con nguyện luôn yêu mến món quà quý giá này qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.