Chúa Nhật Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ: Thờ kính cha mẹ

Thái Hà (11.02.2024) – Khi ấy có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp gỡ Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử”. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng lên cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. (Mt 15,1-6)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta một cuộc tranh luận giữa những người Pharisêu và kinh sư với Đức Giêsu. Những người Pharisêu và kinh sư quy kết các môn đệ của Đức Giêsu đã vi phạm truyền thống dân tộc vì đã không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhân sự kiện ấy, Đức Giêsu đã nại đến lệnh truyền phải thờ cha kính mẹ trong Lề Luật như một luận cứ để cho thấy những diễn giải của những người Pharisêu và kinh sư về truyền thống là lệch lạc và không đúng với tinh thần đích thực của Lề Luật.

Trong cuộc sống dương thế của mình, trước khi bước vào đời sống thi hành sứ vụ công khai, Đức Giêsu cũng đã nêu gương thảo kính cha mẹ. Người đã chu toàn cách trọn hảo bổn phận làm con Đức Maria và thánh Giuse trong những sinh hoạt đời thường.

Bổn phận vâng lời và thảo hiếu với cha mẹ cũng là một nghĩa vụ thiêng liêng cao quý trong văn hóa Á Đông, là biểu hiện đạo hiếu của những người con trong gia đình Việt. Lễ hội Tết cổ truyền vào những dịp đầu năm mới là quãng thời gian thuận tiện và thích hợp để con cháu tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và những người cận thân.

Truyền htống thảo kính cha mẹ còn mang chiều kích thiêng liêng sâu xa hơn khi được đặt trong tương quan với Thiên Chúa. Cha mẹ trần thế là những người đại diện Thiên Chúa giáo dục và huấn luện lương tâm con cái trong truyền thống Kitô giáo. Bởi đó, chu toàn bổn phận thảo kính cha mẹ, tuân giữ những điều cha mẹ dạy dỗ, cách nào đó, cũng chính là đã tuần giữ Lề Luật Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết thảo kính và vâng lời cha mẹ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…